Domain for sale

DomainPriceBuy or Offer
googmost.com Offer  
ebook2mail.com Offer http://youname.com 
lazyad.com Offer Contact 
b2btalking.com Offer Domain Information 
gsharing.com Offer Visit 
Showing 5 items from page Buy Domains sorted by edit time. View more »

Cộng đồng Doanh nhân

Cộng đồng Doanh nhân


Doanh nhân cộng đồng, họ là ai?

Posted: 08 May 2011 02:44 PM PDT


Tác giả :  Hoàng Cửu Long


Các nhà tỉ phú trên thế giới ngày càng hướng vào các hoạt động từ thiện. Vợ chồng ông Bill Gates lập quỹ từ thiện mang tên mình và tặng 99% tài sản cho các hoạt động từ thiện rồi tới tỉ phú đầu tư tài chính Warrent Buffett và còn nhiều tỉ phú khác. Họ được cả thế giới ngưỡng mộ không chỉ vì tài năng xuất chúng, sở hữu những tài sản đồ sộ mà còn vì họ có những tấm lòng vàng. Họ là doanh nhân nhưng không bó gọn trong sản xuất, kinh doanh mà hướng tới lợi ích cộng đồng. Người ta gọi họ là "Doanh nhân cộng đồng".

Thế nào là Doanh nhân cộng đồng?


Mang đầy đủ tố chất của một doanh nhân đúng nghĩa, nhưng Doanh nhân cộng đồng (DNCĐ) lao động dựa trên những nỗ lực nhằm phát kiến, tìm kiếm những cơ hội và khả năng ưu việt của mình để khai thác mọi nguồn lực với mục đích cao nhất là tạo nên những giá trị mang tính xã hội. Theo các chuyên gia kinh tế, những hoạt động DNCĐ gồm:

Đề cao sứ mệnh của mình là tạo ra và duy trì những giá trị cho cộng đồng.


* Luôn nhận thức đúng đắn và kiên trì tìm kiếm những cơ hội mới nhằm phục vụ cho sứ mệnh này.
* Luôn xông xáo với những hoạt động phát kiến, duy trì và tạo ra những giá trị mới vì cộng đồng.
* Hoạt động hết mình, không quản khó khăn để đạt mục tiêu cho cộng đồng dựa trên những nguồn lực sẵn có.
* Thể hiện sự ý thức trách nhiệm trong công việc cũng như những giá trị của mình đem đến cho cộng đồng.

Cũng theo các chuyên gia kinh tế, ba yếu tố chính hình thành nên một ĐNCĐ:


* Hoạt động xã hội, từ thiện thường xuyên.
* Những phát kiến luôn hướng về cộng đồng.
* Khi hoạt động kinh doanh phát đạt luôn nghĩ đến những kẻ bất hạnh.Chính sách phát triển tầng lớp Doanh nhân cộng đồng


Chính phủ ở những nước đang phát triển và phát triển nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của lớp DNCĐ. Họ khuyến khích phát triển ngày càng nhiều tầng lớp này theo 7 hướng:

1) Cổ động cho việc hình thành ngày càng nhiều DNCĐ trong xã hội, thông qua kênh thông tin báo chí và các tổ chức giáo dục.

2) Gia tăng sự khích lệ vì lợi ích cộng đồng từ mọi thành phần kinh tế thông qua việc hỗ trợ thuế, thời gian, cung ứng những thông tin đến các doanh nghiệp có tham gia.

3) Cung cấp những huấn luyện cần thiết, những tham vấn xứng đáng và cùng phối hợp thực hiện với doanh nghiệp sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.

4) Phát triển kỹ năng tìm hiểu và kiến thức quản lý ở tầm vĩ mô các vấn đề về xã hội cho doanh nghiệp.

5) Khuyến khích những hỗ trợ mang tính quốc tế. Các doanh nghiệp được khuyến khích lập quỹ hay tài khoản tại các Ngân hàng hay tổ chức quốc tế có uy tín như Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB)...

6) Khuyến khích phát triển tầng lớp DNCĐ ở khối doanh nghiệp hay tập đoàn tư nhân bằng cách cho phép những quyền ưu tiên đặc biệt với cộng đồng, ưu đãi thuế, trao một số quyền hạn nhất định nhằm nâng cao phạm vi của các hoạt động không chỉ mang tầm quốc gia mà còn mang tầm ảnh hưởng quốc tế, cho phép thí điểm một số chương trình tiêu biểu để biểu dương và gây ảnh hưởng đến những doanh nghiệp khác.

7) Ban thưởng: Chính phủ sẽ trao những giải thưởng hay danh hiệu quý giá nhất nhằm đề cao và trân trọng nỗ lực của những DNCĐ. Ngoài ra, Chính phủ có thể đầu tư, tham vấn cụ thể hơn cho những nhóm hay tổ chức những DNCĐ thành công trong những ý tưởng, những dự án của họ.

Trở thành một DNCĐ là một khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng dần phổ biến tại các nước có nền kinh tế phát triển. Được gọi là một DNCĐ không chỉ là sự hãnh diện của bản thân người đó mà còn tạo được tiếng vang tất cho cả doanh nghiệp. Chính phủ các nước luôn khuyến khích tạo ra ngày càng nhiều DNCĐ nhằm góp phần đem lại những phúc lợi cho xã hội, cải thiện tình trạng thiếu kém, nâng chuẩn mực giá trị cuộc sống của người dân trong cộng đồng thêm thịnh vượng.
Nguồn: Tạp chí Trí tri
Powered by Blogger